Hvad er CBD olie?

Mange spørger hvad er CBD olie lavet af?

Hvad er CBD olie lavet af? CBD olie er udvundet af hamp planten (Sativa) som er en industri hamp med lavt THC indhold. THC er den psykoaktive del af hamp planten. Det som de fleste ved er at cannabis planten er kendt for sin euforiserende effekt. Ved udvindingen af cannabis olien koncentreres stoffet CBD, som ikke har nogen euforiserende eller psykoaktiv effekt.

hvad er cbd olie – I korte træk betyder dette at man ikke bliver “skæv” af at indtage olien. Men derimod er formålet at få de mange helbredsmæssige effekter og fordele, som ofte opleves ved indtagelse af produkter med et højt indhold af CBD olie.

Hvad er forskellen på THC og CBD?

hvad er cbd olie – Der er en væsentlig forskel på THC og CBD. Begge er en bestanddel af cannabis planten. I cannabisplanten findes der over 120 forskellige cannabinoider. Hvor de mest fremtrædende er THC og CBD. Den afgørende forskel er den euforiserende virkning fra THC hvorimod cannabinoiden CBD ingen euforiserende virkning har.

Nye studier har påvist at CBD kan spille en rolle i forhold til påvirkning af imunforsvaret samt vores celler. Derfor forskes der meget i cannabis olie med CBD. Da der forventes et stort potentiale med CBC til behandling af blandt andet autoimmune sygdomme. og kroniske smertelidelser.

Hvad er CBD olie godt for?

Hvad er cbd olie godt for?hvad er cbd olie – Professor Raphael Mechoulam opdagede i 1992 et helt unikt system i mennesket kaldet det endocannabinoidiske system, som er et system der sørger for at regulere en lang række processor og mekanismer rundt omkring kroppens organisme.

hvad er cbd olie – Et sundt helbred er lig med en sund balance. Dette kaldes også for homøstase = ensartethed. Det endocannaboide (ECS) er en vigtig faktor til opretholdelsen af balancen i vores krop.

ECS består af en række receptorer (en slags små antenner), som er placeret på forskellige typer celler rundt omkring i kroppen. De to mest kendte ECS typer ECS receptorer er CB1, som overvejende findes i nervesystemet og CB2 som overvejende findes i immunsystemet.

hvad er cbd olie – Når man får tilført CBD olie virker det som signaler til de antenner der sidder rundt omkring i kroppen. Vores krop producerer i forvejen cannabinoider. Disse cannabinoider hedder altså endocannabinoider.

Kontakt os her:

Kontakt os for at få svar på dine spørgsmål om hvad er CBD olie. Du kan her også få adgang til QVG’s webshop. Vil du gerne være en del af et stærkt netværk omkring forhandling af CBD produkter, så skriv en besked til os her:

Telefon (skal udfyldes)


God forklaring på det endocannabinoidiske system

Denne video med den Amerikanske læge Asher Milgrom, beskriver fint hvad det endocannabinoidiske system er med fine grafiske illustrationer.

Hvad er CBD oliens effekter?

CBD olie, også dem med mere moderate THC reducerede portioner viser sig at være effektive i lindring af smerte, især de kroniske smerter som forekommer i forbindelse med slidgigt. Især har det vist sig at virke effektivt, hvis brugerne brugerne tager CBD olien regelmæssigt.

Cannabinoiderne bekæmber bl.a. betændelses tilstande. Hvis det anvendes på huden, har den vist stor effekt på bekæmpelse af acne og psoriasis. Da cannabinoider generelt set er forfriskende og stemningsfremmende kan olien hjælpe med at behandle de psykiske problemer der er forbundet med depression og angst.

Ved palliativ medicin anbefaler man allerede brug af cannabidiol da cannabinoiderne reducerer stressniveauet, og får kroppen til at slappe af. Derfor bruges det også til søvnforstyrrelser. Cannabinoiderne har en nedsættende effekt på appetit og bliver derfor brugt i kampen mod fedme.

CBD olie kan have positiv effekt på følgende:

 • ADHD /ADD /Tourette /Asberger
 • Angst
 • Alzheimers
 • Blodtryk, for lavt eller for højt
 • Cancer
 • Angst
 • Colitis Ulcerosa
 • Diabetes 1 og 2
 • Depression
 • Eksemer, Acne og bumser
 • Epilepsi
 • Fordøjelses problemer og forstoppelse
 • Fibromyalgi
 • Gigt
 • HPV Vaccineskadede
 • Hæmmet knoglevækst
 • Hævelse
 • Karsprængninger
 • For højt Kolesterol tal

 • Kronisk tarmbetændelse
 • Kvalme
 • Migræne
 • Meningitis
 • Morbus Crohn
 • Opkast f.eks. i forbindelse med Kemo
 • OCD
 • Psoriasis
 • Parkinson sygdom
 • PTSD (Post traumatisk stress disorder
 • Risiko for blodprop
 • Rosacea
 • Skizofreni
 • Skinnebens sår
 • Sklerose
 • Smerter, muskulært
 • Svækket immunforsvar
 • Tarmsammentrækning
 • Trigeminus Neuralgi
 • Åreknuder
 • – Samt mange andre lidelser, sygdomme og symptomer.

Er CBD olie og Cannabis olie det samme?

Mange spørger, er CBD olie og Cannabis olie det samme? CBD olien er lavet til kun at indeholde plantens cannabinoider, nemlig cannabidiol. Hvis et produkt udbydes til at være cannabis olie, er det fordi at THC indholdet overstiger grænsen på 0,2%.

Andre navne for cannabis olie kan være f.eks. hasholie, marihuanaolie eller THC olie. Hampolie er lige som hampfrø olie brugt i alle produkter der er fremstillet af hampfrø. Hampolie indeholder en stor mængde umættede fedtsyrer som f.eks. Omega 3 og Omega 6, men kun ubetydelige spor af THC og CBD.

Ved produktionen af CBD olier eller Cannabis olier bliver hampolie ofte brugt som et additiv for at få fuld virkning. Der kan også bruges oliven olie. Generelt kan man sige effekten af cannabis olie er sammenlignelig med CBD olie.

Er CBD olie økologisk dyrket?

Da hampplanten er en meget stærk og robust plante er der naturligvis ingen grund til at sprøjte med pesticider. Så ja, vores hampplanten dyrkes økologisk syd for Alperne. I områder der ikke har været sprøjtet med pesticider. Producenterne er små uafhængige landbrug hvor bondemanden har tid til at gå og “nusse” om planterne. Derfor den høje kvalitet af vores olier.

Lovlig CBD olie

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011, bekendtgørelse nr. 506 af 30. maj 2012, bekendtgørelse nr. 778 af 4. juli 2012, bekendtgørelse nr. 971 af 28. september 2012, bekendtgørelse nr. 99 af 30. januar 2013, bekendtgørelse nr. 146 af 13. februar 2013, bekendtgørelse nr. 230 af 6. marts 2013, bekendtgørelse nr. 348 af 3. april 2013, bekendtgørelse nr. 1222 af 28. oktober 2013, bekendtgørelse nr. 538 af 27. maj 2014, bekendtgørelse nr. 965 af 25. august 2015, bekendtgørelse nr. 136 af 15. februar 2016, bekendtgørelse nr. 1340 af 18. november 2016, bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 578 af 28. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Planter og plantedele af den på liste A som nr. 1 opførte slægt samt tilberedninger fremstillet af planter eller frø af samme slægt, hvis planten, plantedelen eller tilberedningen har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 pct.«

2. I § 2 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »0,3 pct.« til: »0,2 pct.«

3. § 2 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 3, er salg, køb, modtagelse, forarbejdning og besiddelse af planter af den i stk. 1 nævnte art, der er dyrket med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, tilladt. Ved forarbejdning må der dog ikke fremstilles tilberedninger med et indhold af tetrahydrocannabinol, som er højere end 0,2 pct.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 1. juni 2018

Ellen Trane Nørby

Hvad er CBD olie?

Mange spørger hvad er CBD olie lavet af?

Hvad er CBD olie lavet af? CBD olie er udvundet af hamp planten (Sativa) som er en industri hamp med lavt THC indhold. THC er den psykoaktive del af hamp planten. Det som de fleste ved er at cannabis planten er kendt for sin euforiserende effekt. Ved udvindingen af cannabis olien koncentreres stoffet CBD, som ikke har nogen euforiserende eller psykoaktiv effekt.

hvad er cbd olie – I korte træk betyder dette at man ikke bliver “skæv” af at indtage olien. Men derimod er formålet at få de mange helbredsmæssige effekter og fordele, som ofte opleves ved indtagelse af produkter med et højt indhold af CBD olie.

Hvad er forskellen på THC og CBD?

hvad er cbd olie – Der er en væsentlig forskel på THC og CBD. Begge er en bestanddel af cannabis planten. I cannabisplanten findes der over 120 forskellige cannabinoider. Hvor de mest fremtrædende er THC og CBD. Den afgørende forskel er den euforiserende virkning fra THC hvorimod cannabinoiden CBD ingen euforiserende virkning har.

Nye studier har påvist at CBD kan spille en rolle i forhold til påvirkning af imunforsvaret samt vores celler. Derfor forskes der meget i cannabis olie med CBD. Da der forventes et stort potentiale med CBC til behandling af blandt andet autoimmune sygdomme. og kroniske smertelidelser.

Hvad er CBD olie godt for?

Hvad er cbd olie godt for?hvad er cbd olie – Professor Raphael Mechoulam opdagede i 1992 et helt unikt system i mennesket kaldet det endocannabinoidiske system, som er et system der sørger for at regulere en lang række processor og mekanismer rundt omkring kroppens organisme.

hvad er cbd olie – Et sundt helbred er lig med en sund balance. Dette kaldes også for homøstase = ensartethed. Det endocannaboide (ECS) er en vigtig faktor til opretholdelsen af balancen i vores krop.

ECS består af en række receptorer (en slags små antenner), som er placeret på forskellige typer celler rundt omkring i kroppen. De to mest kendte ECS typer ECS receptorer er CB1, som overvejende findes i nervesystemet og CB2 som overvejende findes i immunsystemet.

hvad er cbd olie – Når man får tilført CBD olie virker det som signaler til de antenner der sidder rundt omkring i kroppen. Vores krop producerer i forvejen cannabinoider. Disse cannabinoider hedder altså endocannabinoider.

Kontakt os her:

Kontakt os for at få svar på dine spørgsmål om hvad er CBD olie. Du kan her også få adgang til QVG’s webshop. Vil du gerne være en del af et stærkt netværk omkring forhandling af CBD produkter, så skriv en besked til os her:

Telefon (skal udfyldes)


God forklaring på det endocannabinoidiske system

Denne video med den Amerikanske læge Asher Milgrom, beskriver fint hvad det endocannabinoidiske system er med fine grafiske illustrationer.

Hvad er CBD oliens effekter?

CBD olie, også dem med mere moderate THC reducerede portioner viser sig at være effektive i lindring af smerte, især de kroniske smerter som forekommer i forbindelse med slidgigt. Især har det vist sig at virke effektivt, hvis brugerne brugerne tager CBD olien regelmæssigt.

Cannabinoiderne bekæmber bl.a. betændelses tilstande. Hvis det anvendes på huden, har den vist stor effekt på bekæmpelse af acne og psoriasis. Da cannabinoider generelt set er forfriskende og stemningsfremmende kan olien hjælpe med at behandle de psykiske problemer der er forbundet med depression og angst.

Ved palliativ medicin anbefaler man allerede brug af cannabidiol da cannabinoiderne reducerer stressniveauet, og får kroppen til at slappe af. Derfor bruges det også til søvnforstyrrelser. Cannabinoiderne har en nedsættende effekt på appetit og bliver derfor brugt i kampen mod fedme.

CBD olie kan have positiv effekt på følgende:

 • ADHD /ADD /Tourette /Asberger
 • Angst
 • Alzheimers
 • Blodtryk, for lavt eller for højt
 • Cancer
 • Angst
 • Colitis Ulcerosa
 • Diabetes 1 og 2
 • Depression
 • Eksemer, Acne og bumser
 • Epilepsi
 • Fordøjelses problemer og forstoppelse
 • Fibromyalgi
 • Gigt
 • HPV Vaccineskadede
 • Hæmmet knoglevækst
 • Hævelse
 • Karsprængninger
 • For højt Kolesterol tal

 • Kronisk tarmbetændelse
 • Kvalme
 • Migræne
 • Meningitis
 • Morbus Crohn
 • Opkast f.eks. i forbindelse med Kemo
 • OCD
 • Psoriasis
 • Parkinson sygdom
 • PTSD (Post traumatisk stress disorder
 • Risiko for blodprop
 • Rosacea
 • Skizofreni
 • Skinnebens sår
 • Sklerose
 • Smerter, muskulært
 • Svækket immunforsvar
 • Tarmsammentrækning
 • Trigeminus Neuralgi
 • Åreknuder
 • – Samt mange andre lidelser, sygdomme og symptomer.

Er CBD olie og Cannabis olie det samme?

Mange spørger, er CBD olie og Cannabis olie det samme? CBD olien er lavet til kun at indeholde plantens cannabinoider, nemlig cannabidiol. Hvis et produkt udbydes til at være cannabis olie, er det fordi at THC indholdet overstiger grænsen på 0,2%.

Andre navne for cannabis olie kan være f.eks. hasholie, marihuanaolie eller THC olie. Hampolie er lige som hampfrø olie brugt i alle produkter der er fremstillet af hampfrø. Hampolie indeholder en stor mængde umættede fedtsyrer som f.eks. Omega 3 og Omega 6, men kun ubetydelige spor af THC og CBD.

Ved produktionen af CBD olier eller Cannabis olier bliver hampolie ofte brugt som et additiv for at få fuld virkning. Der kan også bruges oliven olie. Generelt kan man sige effekten af cannabis olie er sammenlignelig med CBD olie.

Er CBD olie økologisk dyrket?

Da hampplanten er en meget stærk og robust plante er der naturligvis ingen grund til at sprøjte med pesticider. Så ja, vores hampplanten dyrkes økologisk syd for Alperne. I områder der ikke har været sprøjtet med pesticider. Producenterne er små uafhængige landbrug hvor bondemanden har tid til at gå og “nusse” om planterne. Derfor den høje kvalitet af vores olier.

Lovlig CBD olie

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011, bekendtgørelse nr. 506 af 30. maj 2012, bekendtgørelse nr. 778 af 4. juli 2012, bekendtgørelse nr. 971 af 28. september 2012, bekendtgørelse nr. 99 af 30. januar 2013, bekendtgørelse nr. 146 af 13. februar 2013, bekendtgørelse nr. 230 af 6. marts 2013, bekendtgørelse nr. 348 af 3. april 2013, bekendtgørelse nr. 1222 af 28. oktober 2013, bekendtgørelse nr. 538 af 27. maj 2014, bekendtgørelse nr. 965 af 25. august 2015, bekendtgørelse nr. 136 af 15. februar 2016, bekendtgørelse nr. 1340 af 18. november 2016, bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 578 af 28. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Planter og plantedele af den på liste A som nr. 1 opførte slægt samt tilberedninger fremstillet af planter eller frø af samme slægt, hvis planten, plantedelen eller tilberedningen har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 pct.«

2. I § 2 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »0,3 pct.« til: »0,2 pct.«

3. § 2 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 3, er salg, køb, modtagelse, forarbejdning og besiddelse af planter af den i stk. 1 nævnte art, der er dyrket med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, tilladt. Ved forarbejdning må der dog ikke fremstilles tilberedninger med et indhold af tetrahydrocannabinol, som er højere end 0,2 pct.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 1. juni 2018

Ellen Trane Nørby